Soru Sor

Laparoskopi Kimlere Yapılır?

laparoskopi kimlere yapılır

Laparoskopi, karın içi bölgesinde kapalı olarak gerçekleştirilen cerrahi bir işlem olduğu için tamamen minimal invazivdir. Bu nedenle de cerrahi işlem yapılacak hastalar için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Yeni doğan bebeklerden, çok ileri yaşlardaki hastalara kadar herkese uygulanabilir.

Laparoskopi işlemi yapılabilmesi için en önemli konu, laparoskopi işlemini yapacak hastanenin ya da kliniğin bu cerrahi işlem için gerekli donanıma sahip olması ve işlemi yapacak doktorun ve ekibin konusunda özel eğitimli, uzman ve de yeterli düzeyde deneyim sahibi olmasıdır. Özellikle küçük çocuklar için yapılacak laparoskopi işleminde farklı özel donanım gerekmektedir. Bu tip işlem yaptıracak hastaların ve hasta yakınlarının mutlaka bu konuya hassasiyet göstermesi ve araştırma yaptıktan sonra her aşamaya karar vermesi gerekir.

Laparoskopi kimlere yapılmaz?

Genel durumu operasyona elverişli olan, her yaştan hasta laparoskopik cerrahi işlemi yaptırabilir. Ancak bazı özel durumlarda bu cerrahi yöntem tercih edilemez. Ağır solunum sorunları veya kalp problemleri olan hastalarda işlem sırasında baş aşağı posizyon kullanıldığından yöntem olarak tercih edilmeyebilir. Rahimlerinde çok büyük ebatta ve çok fazla sayıda miyomu olan kadınlar, geçmişinde yumurtalık kanseri hikayesi olan kadınlarda hikayeler göz önüne alınarak açık ameliyatlar tercih edilmelidir. Rahim ağzı ve endometrium kanseri olan kadınlarda ise kanser konusunda deneyimli bir cerrah olmadığı sürece açık ameliyat tercih edilmelidir.

Laparaskopi için karar aşaması nasıl gerçekleşir?

Laparoskopi işlemine karar verme aşamasında, hastanın var olan hikayesi çok iyi değerlendirilmeli ve açık cerrahi ya da kapalı cerrahi konusunda karar verirken hastanın özel durumları da göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle daha önce başka nedenlerden dolayı açık cerrahi geçmişi olan hastalarda, karın bölümünde meydana gelmiş karın içi yapışıklıkları nedeniyle zaman zaman uygun olarak değerlendirilse de, bu durum aslında laparoskopi cerrahiye genel olarak engel teşkil etmektedir.

Aslında her şeyden önce hastaların bu cerrahi yönteme ve bu yöntemi yapacak olan doktora ve hastaneye güven duyması ön şarttır. Maalesef ilerleyen tıbbi teknolojik gelişmelere rağmen hastalar, yine de açık cerrahi yöntemine güven duyarak, daha fazla tercih etmektedir. Kapalı ameliyatların komplikasyona daha eğilimli olduğunu düşünen hastalar, maalesef tıbbi açıdan açık cerrahi yöntemlere göre çok daha üstün avantajlara sahip olan laparoskopinin avantajlarını değerlendirememektedir. Hastalara uygun bir dille hem açık cerrahi hem de kapalı cerrahinin avantajları ve dezavantajları detaylı olarak açıklanmalıdır. Hastanın hikayesi, varolan durumu ve hastalığının gerektirdiği hangi cerrahi operasyon tercih edilecekse, konu hakkında güven verecek şekilde detaylı açıklama yapılmalıdır. Bu işlemi yaptıran hastaların hikayeleri ve aldıkları sonuçlar örnek olarak aktarılmalı ve hasta ile güven sağlanmalıdır.

Benzer Yazılar